AI教程网 - 未来以来,拥抱AI;新手入门,从AI教程网开始......

标签:环形

VANT教程

Vant Circle 环形进度条

Vant Circle 环形进度条
引入 import Vue from 'vue'; import { Circle } from 'vant'; Vue.use(Circle); 代码演示 基础用法 rate属性表示进度条的目标进度,v-model表示动画过程中的实时...

AI君 4个月前 (03-06) 20℃ 1喜欢