AI教程网 - 未来以来,拥抱AI;新手入门,从AI教程网开始......

标签:填充

CSS教程

CSS Padding(填充)

CSS Padding(填充)
CSS Padding(填充) CSS Padding(填充)属性定义元素边框与元素内容之间的空间。 Padding(填充) 当元素的 Padding(填充)(内边距)被清除时,所”释放”的区域将会受到元素背景...

AI君 4年前 (2020-02-21) 58℃ 0喜欢